វ៉ែនតា Mi Computer Glass Pro

Posted: 10 Jun 2021 |  Hits: 12

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

វ៉ែនតា Mi Computer Glass Pro
Mouse over to zoom in
Price:
USD 25 / Unit
Condition: Not Specified
Trading Type: For Sale
TAG: glasses
Mi Home - CamKo
#06, Angkor Blvd, Ruessei Kaev, Ruessei Keo, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

Mi Computer Glass Pro ជាវ៉ែនតាការពារពន្លឺចេញពីអេក្រង់ ទូរសព្ទ័ កុំព្យូទ័រ និង ទូរទស្សន៍ ។ វាមានលទ្ធភាពកាត់បន្ថយ ពន្លឺដែលប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកបាន រហូតដល់ 83% (Anti Blue light )
ត្រឹមតែ $25.00 ប៉ុណ្ណោះ
( ប្រើបានមនុស្សគ្រប់វ័យ )

Specification:

Brand:Glasses

Comments (0):

Comment
Post

See All InGlasses Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services