ម៉ាសុីនប៉ូមធូលី24000វ៉ាត់ Anko

Posted: 05 May 2021 |  Hits: 126

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាសុីនប៉ូមធូលី24000វ៉ាត់ Anko
Mouse over to zoom in
Price:
USD 59 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: vaccum cleaner
AFS Premium Store ទំនិញគុណភាពអូស្ត្រាលី
#396, St Kampuchea Krom Blvd (128), Mittakpheap, 7 Makara, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

Lock Down Promotion! Stay safe at home!
ហាងរបស់យើងនៅបើកលក់ធម្មតានៅតំបន់លឿង!
(តំបន់ក្រហមមិនអាចដឹកជូនទេ តែអាចកម្មង់ទុកដោយទូទាត់ប្រាក់កក់)
Tel: 016 753 078 / 011 541 505 / 097 303 2494

Specification:

Brand:Anko

Comments (0):

Comment
Post

See All InVaccum Cleaner Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services