ឈុតម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេ Minimex

Posted: 09 Dec 2020 |  Hits: 29

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ឈុតម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេ Minimex
Mouse over to zoom in
Price:
USD 166 / Set
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Coffee Machine, Coffee Brewing Machine
Home Living
#160, St 245 (Mao Tse Tong Blvd), Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

- Mega Sale Promotion
- ឈុតម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេម៉ាក​ Minimex
- ផលិតផលរបស់ប្រទេស ថៃ
- គុណភាពខ្ពស់ តម្លៃសមរម្យ
- បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ថ្ងៃទី 10 ខែ 01 ឆ្នាំ2021

Specification:

Brand:Minimex

Comments (0):

Comment
Post

See All InCoffee Machine Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services