ឈុតម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេ APPIALIFE

Posted: 12 Dec 2020 |  Hits: 67

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ឈុតម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេ APPIALIFE
Mouse over to zoom in
Price:
USD 1285 / Set
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Coffee Machine, Coffee Brewing Machine
GBS - Gourmet Beverage Solutions
#103E0, St 273, Tuol Sangkae, Ruessei Keo, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

រីករាយជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសចុងឆ្នាំ ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករបស់ក្រុមហ៊ុន ជី ប៊ី អេស ព្រមទាំងមានការថែមជូននូវឧបករណ៍
សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបើកអាជីវកម្មកាហ្វេជាលក្ខណៈឈុតតែម្តង។

Specification:

Brand:APPIALIFE

Comments (0):

Comment
Post

See All InCoffee Machine Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services