ការប្រាក់1ខែ1.3% Many RAV4 L 01 02 03 Pong2+1 Tel:016 992177/011 992177

Posted: 18 Oct 2017 |  Hits: 2082

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ការប្រាក់1ខែ1.3% Many RAV4 L 01 02 03 Pong2+1 Tel:016 992177/011 992177
Mouse over to zoom in
Price:
USD 10500
Condition: New
Trading Type: For Sale
Pak Phea
#47, St.662, Tuek L'ak Bei, Tuol Kouk, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

-មានពន្ធត្រឹមត្រូវ Tax paper 
-មា៉សុីនថ្មី អត់ច្រេ:
-គ្រឿងក្នុងថ្មី 
-ទឹកថ្នាំស្រីុន ថ្នាំអត់បាញ់
-ទ្បានមូល អត់បុក 
-បង់មុនតែ20%នៃតំលៃរថយន្ត+បង់ប្រចាំខែ
Call:016 799 729/012 839 800/011 502 802/016 992 177/069 336 006/012 992 177សូមអរគុណ 
www.lean-pak.blogspot.com

Comments (0):

Comment
Post

See All InCar Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
close
Post Products & Services