កញ្ចក់ថាច់ Smart Watch Series 1

Posted: 09 Jul 2020 |  Hits: 67

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

កញ្ចក់ថាច់ Smart Watch Series 1
Mouse over to zoom in
Price:
USD 50 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: smart watch, កញ្ចក់ថាច់
Dr. Phone Mobile Service Center ដុកទ័រហ្វូន Co.,Ltd
#92, St 63, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ទទួលបានតម្លៃពិសេស និងការផ្ដល់ជូនថ្មី គ្រប់អតិថិជនទំាងអស់ ចំពោះការទទួលសេវាកម្មផ្លាស់ប្ដូរកញ្ចក់ថាច់ APPLE WATCH។
ការផ្ដល់ជូននេះមានចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី៣១ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ។
+ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ថែម៖
Tel: 015 569 222, 016 569 222, 017 569 222
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះេលខ 92 ផ្លូវលេខ 63 (វិថីត្រសក់ផ្អែម) សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។

Specification:

Brand:Apple

Comments (0):

Comment
Post

See All InSmart Watch Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services