ទូរការេមកញ្ចក់កោង កកសុទ្ធ Sanden SNC-0355

Posted: 25 May 2021 |  Hits: 49

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ទូរការេមកញ្ចក់កោង កកសុទ្ធ Sanden SNC-0355
Mouse over to zoom in
Price:
USD 545 / Unit
Condition: Not Specified
Trading Type: For Sale
TAG: freezer
Nika Electronics
#20, St Monireth (217), Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ទូរក្លាស្សេការេម កកសុទ្ធ  SandenINTERCOOLជាមួយរូបរាងដល់ប្រណិតស្រស់ស្អាត ជាតម្រូវការដល់ល្អសម្រាប់គ្រួសារអ្នក គុណភាពខ្ពស់លោកអ្នកអាចរកជាវបានទាំង៦សាខារបស់  Nika Electronics ( គុណភាព តំលៃ និងទំនួលខុសត្រូវ )
 ជាពិសេសអតិថិជនជាវផលិតផលនៅហាង នីកាអេឡិចត្រូនិច ទទួលបានទាំង ( គុណភាព តម្លៃ និង ការទទួលខុសត្រូវ )
- គ្រប់ផលិតផលមានធានាត្រឹមត្រូវរយៈពេល 1 ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន
- ធានារយៈពេល 7 ថ្ងៃ ប្ដូរថ្មី ជូនភ្លាមៗ ពុំចាំបាច់ជួសជុល
- សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន ទូរទាំងក្រុងភ្នំពេញ

Comments (0):

Comment
Post

See All InFreezer Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services