អាវយឺត JEEP (ប្រេនអាមេរិក)

Posted: 20 May 2021 |  Hits: 4

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

 អាវយឺត JEEP (ប្រេនអាមេរិក)
Mouse over to zoom in
Price:
USD 25 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Shirt
E-Storeline
St.2004, Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

- អាវយឺត JEEP (ប្រេនអាមេរិក)
- មានច្រើនពណ៌ ច្រើនទំហំ មានដៃខ្លី ដៃវែង សាច់បង្កង់ សាច់លាត..
- បញ្ចុះតម្លៃពិសេសថ្ងៃនេះ
តម្លៃពេញ =29$
- ចុះសល់=25$ ទិញ​ ២=49$
- ថែមស្ព្រៃយ៍ បាញ់បំបាត់ក្លិនស្បៃកជើង១ដប។

Specification:

Brand:Jeep

Comments (0):

Comment
Post

See All InShirt Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services