នាឡិកា​ Garmin Approach® S40

Posted: 21 Sep 2020 |  Hits: 68

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

នាឡិកា​ Garmin Approach® S40
Mouse over to zoom in
Price:
USD 339 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Smart Watch, នាឡិកាវៃឆ្លាត
Sokly Phone Shop
No.395E0, west of De Oen traffic light 200 meters, St 128 (Kampuchea Krom Blvd ), Phsar Depou Bei, Tuol Kouk, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

លេងកីឡាហ្គោលយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយនាឡិកា Garmin Approach® S40 មានផែនទីទីលានហ្គោលនៅកម្ពុជាស្រាប់ តម្លៃត្រឹមតែ $339

Specification:

Brand:Garmin
Model:Approach S40

Comments (0):

Comment
Post

See All InSmart Watch Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services