អាវធំ

Posted: 19 Apr 2021 |  Hits: 11

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

អាវធំ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 110 / 1 set
Product Code:21JBL110-3Y13
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: shirt
Guitar Fashion Shop
#268 Eo, St 266, Mittakpheap, 7 Makara, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ហ្គីតា សូមស្វាគមន៍
ហាងយើងខ្ញុំមានលក់ អាវឡាកូស អាវបូស
និងអាវប័រប័ររី ធានាសុទ្ធ១០០%
មានសេវាដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃទូទាំង២៥ខេត្តក្រុង
ទំនាក់ទំនងដៃគូចែកចាយតាមបណ្តាខេត្ត (012 733 567)
Tel: 012/016 733 567 , 0888 733 567, 098/092 995 500.

Comments (0):

Comment
Post

See All InShirt Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services