កាសប្ល៊ូធូសអាម៉េរិក

Posted: 23 Feb 2021 |  Hits: 3

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

កាសប្ល៊ូធូសអាម៉េរិក
Mouse over to zoom in
Price:
USD 19 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: earphone, កាស, headsets
T-shop
#483 Unit G215-G218, St 215 (Jawaharlal Nehru Blvd), Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

កាសប្ល៊ូធូសអាម៉េរិក តម្លៃត្រឹមតែ 19$
+ ដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ Free Delivery
- SoundPeats MAC
-ថ្មស្តាប់បាន 9ម៉ោង + សាកក្នុងប្រអប់សរុប 60ម៉ោង
-ការពារទឹកកម្រឹត IPX7
-សម្លេងពិរោះ ងំល្អ
-មានធានារយះពេលពេញ 1ឆ្នាំ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ 069 913 888 / 069 919 888 / 069 913 889 / 069 913 999

Comments (0):

Comment
Post

See All InOther Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services