ជ្រូកខ្វៃ ហេងលាភ 0968444474

Posted: 20 Jan 2020 |  Hits: 44

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ជ្រូកខ្វៃ ហេងលាភ 0968444474
Mouse over to zoom in
Price:
USD 16 / Kilogram
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: grilled, Pig
Heng Leap Grill
St., Tnoat Chrum, Boeng Tompun, Mean Chey, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

តារាងតម្លៃជ្រូកខ្វៃឆ្អិនសំរាប់រដូវកាលចូលឆ្នាំចិន 2020
6kg - 7kg = 750.000R
8kg - 9kg = 800.000R
10kg - 11kg = 850.000R
12kg -13kg = 900.000R
15kg - 16kg = 1.000.000R
តម្លៃនេះ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី 17 រហូតដល់ថ្ងៃទី 24 ខែមករា ឆ្នាំ2020
ទទួលកក់ពីថ្ងៃទី16 ដល់ ថ្ងៃទី22
Smart : 096 844 4474
Cellcard: 092 509940
Metfone: 031 3333 090

Comments (0):

Comment
Post

See All InGrilled Pig Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services