ម៉ាស៊ីនបូមធូលី Panasonic ( 1600W )

Posted: 28 Aug 2020 |  Hits: 104

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាស៊ីនបូមធូលី Panasonic ( 1600W )
Mouse over to zoom in
Price:
USD 2200 / Unit
Product Code:MC-YL635T146
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: vaccum cleaner
Nika Electronics
#452DE, St 310, Boeng Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ម៉ាស៊ីនបូមធូលី Panasonic ដែរមានតំលៃពិសេសធំជាងគេ និងគុណភាពខ្ពស់លោកអ្នកអាចរកជាវបានទាំង៦សាខារបស់ Nika Electronics ( គុណភាព តំលៃ និងទំនួលខុសត្រូវ ) មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសំរាប់សាខា នីកា បុរីបេងហួតបឹងស្នោ នៅអគារ YCO Store
ជាន់ទី 1 និង សាខាជិត AEON 1 រាល់ការជាផលិតផលណាមួយលោកអ្នកនិងទទួលបានការថែមជូន Accessories និង Voucher
ដែរមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ 15$ ភ្លាមៗ កម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទីនេះដល់ ថ្ងៃទី 31 ខែ សីហា 2020
ជាពិសេសអតិថិជនជាវផលិតផលនៅហាងនីកា អេឡិចត្រូនិច ទទួលបានទាំងគុណភាព តម្លៃ និង ការទទួលខុសត្រូវ
- គ្រប់ផលិតផលមានធានាត្រឹមត្រូវរយៈពេល 1 ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន
- ធានារយៈពេល 7 ថ្ងៃ ប្ដូរថ្មី ជូនភ្លាមៗ ពុំចាំបាច់ជួសជុល
- សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន ឥតគិតថ្លៃទូរទាំងក្រុងភ្នំពេញ

Specification:

Brand:Panasonic

Comments (0):

Comment
Post

See All InVaccum Cleaner Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services