អំពូលសូឡាបំភ្លឺ

Posted: 06 Jul 2020 |  Hits: 20

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

អំពូលសូឡាបំភ្លឺ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 40 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Lamp, អំពូលភ្លើង
TechyPlus
#F1, N/A, Choam Chau, Pour Sen chey, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

យើងខ្ញុំមានលកៈ អំពូលសូឡាបំភ្លឺ ម៉ាស៊ិនចំរោះទឺកសម្រាប់ញាំ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទូរទស្សន៌....

Comments (0):

Comment
Post

See All InLamp Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services