ឡើងស៊េរី land cruiser 2009 ទៅ 2016

Posted: 18 Oct 2017 |  Hits: 370

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ឡើងស៊េរី land cruiser 2009 ទៅ 2016
Mouse over to zoom in
Price:
Contact Us
Condition: Not Specified
Trading Type: For Sale
Seven Auto
#146Eo, St.217 (Preah Monireth Blvd), Tuol Svay Prey Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

មួយគ្រឿងទៀតហើយបាទរូបភាពឡើងស៊េរី land cruiser 2009 ទៅ 2016 គ្រឿងគ្រប់ដូច 100% នៅហាង Seven auto បាទ
សូមប្រៀបធៀបឥវ៉ាន់ដែរត្រូវបំពាក់នៅលើឡាន មុនពេលឡើងស៊េរី កុំអោយស្តាយក្រោយ អគុណបាទ
*អគុណដល់អតិថិជនដែលជឿទុកចិត្តនិងយល់ដល់ហេតុផលតំលៃនៅហាង Seven auto.
*តំលៃថ្លៃជាងហាងផ្សេងបន្តិចតែប្រៀបធៀបចំនួនគ្រឿងដោះដូរគឺច្រើនមុខជាងច្រើន ជាហេតុអាចឡើងស៊េរីបានស្អាតនិងដូច 100% បូករួមការបាញ់ថ្នាំល្អ និង ជាងមានជំនាញចាប់កាងឡាន និង តភ្លើងច្បាស់លាស់

*ឡើងស៊េរីឡានស្អាតនិងដូច100% មិនមែនដោយសារតំលៃធូរថ្លៃនោះទេ ធម្មតាគឺត្រូវបំពាក់គ្រឿងគ្រប់ចំនួនបានឡានស្អាត ហើយគ្រឿងគ្រប់គឺសុទ្ធតែយកលុយទៅទិញបន្ថែម
ដូច្នេះមុនសំរេចចិត្តឡើងស៊េរីដោយសារតំលៃ អតិថិជនគួរពិនិត្យទៅលើគ្រឿងគ្រប់ជាមុន ជៀសវាងឡើងហើយស្តាយក្រោយបាទ
ដោយសារការតំឡើងស៊េរីបំពាក់គ្រឿងគ្រប់ដូច 100% និង ទឹកដៃជាងចាប់កាងបានស្អាតល្អ ជាមួយនិងការបាញ់ថ្នាំ auto color ដែរមានគុណភាពល្អផងដែរ។ ដូច្នេះបានជាទទួលបាននូវការគាំទ្រ និង ការណែនាំពីហ្ការ៉ាសឡានផ្សេងៗជាច្រើន។

Comments (0):

Comment
Post

See All InAuto Part Installation Service Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services