ម៉ាក់ PISEN Power Bank Lamp

Posted: 20 Jan 2021 |  Hits: 16

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាក់ PISEN Power Bank Lamp
Mouse over to zoom in
Price:
USD 10.5 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: អំពូលភ្លើង
Orange Store Cambodia
#204E, St.430, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

មោះទំនិញ:PISEN Power Bank Lamp
លេខកូតទំនិញ:PB014
ដឹកជញ្ជូនក្នុងក្រុងភ្នំពេញនឹងគ្រប់ខេត្ត
សម្រាប់កាតសមាជិកបញ្ចុះតម្លៃ 5% ដល់ 35%
តម្លៃពិសេសសម្រាប់យកលក់បន្ត
-ថ្មជំនួយសាកថ្មទូរសព្ទ័ 4200mAh
-អាចជាអំពូលបញ្ឈរ លើតុ

Comments (0):

Comment
Post

See All InLamp Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services