លក់ប្រញាប់លុយ PP:2AG H1 2015 ឡេីង​ស្ទាយ៍ 2018 ទឹកថ្នាំហ្សុីន ម៉ាសុីនថ្មី​ បាតខ្ចី​ សំបកកង់ថ្មី ឡានថ្

Posted: 21 Oct 2020 |  Hits: 584

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

លក់ប្រញាប់លុយ PP:2AG H1 2015 ឡេីង​ស្ទាយ៍ 2018 ទឹកថ្នាំហ្សុីន ម៉ាសុីនថ្មី​ បាតខ្ចី​ សំបកកង់ថ្មី ឡានថ្
Mouse over to zoom in
Price:
USD 24900
Condition: New
Trading Type: For Sale
Pak Phea
#15, St.257-210, Tuek L'ak Bei, Tuol Kouk, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

$446/monthទិញភ្លាម Freeជូន...H-1 Grand Starex 2018 upgrades 2015 Volumeចង្កូត ម៉ាស៊ីនអ៊ែម ឡានស្អាត មូលអត់បុក អត់ច្រេ: ធានាម៉ាសុីនឡាន ធានាប្រពន្ធ័ភ្លើង 015/011/066-992177 ថ្លៃលក់ $25500-$446 ចរចារបាន ការប្រាក់0.83% បង់មុន30% Telegrame:095 992177 Pak Lean Garage via Google map: https://goo.gl/maps/YSrJxXZiKZy

Comments (0):

Comment
Post

See All InOther Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services