តុComputer

Posted: 12 Apr 2021 |  Hits: 14

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

តុComputer
Mouse over to zoom in
Price:
USD 6.5 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Table
TinhNow Lifestyle
22, St 78, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

សំភារះប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះបញ្ចុះតម្លៃពិសេសមិនធ្លាប់មាន
- ផលិតសំបូរបែប​ គុណភាពល្អ
- តម្លៃធូរថ្លៃជាងទីផ្សារ
- សេវារហ័ស ទំនិញមានការធានាពីក្រុមហ៊ុន
- Tel: 085 809 809,098 918 928,097 777 0198
- Download App WOWNOW ទំនិញក្នុង App បញ្ចុះតម្លៃរាល់ថ្ងៃ

Comments (0):

Comment
Post

See All InBar Table Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services