ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Daikin

Posted: 07 Jul 2020 |  Hits: 18

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Daikin
Mouse over to zoom in
Price:
USD 860 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Air Conditioning , ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
NIKA Electronics
#452DE, St 310, Boeng Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ជាពិសេសអតិថិជនជាវផលិតផលនៅហាងនីកា អេឡិចត្រូនិច ទទួលបានទាំងគុណភាព តម្លៃ និង ការទទួលខុសត្រូវ
-គ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ មានធានាត្រឹមត្រូវរយៈពេល 1 ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន
-ធានារយៈពេល 7 ថ្ងៃ ប្ដូរថ្មី ជូនភ្លាមៗ ពុំចាំបាច់ជួសជុល
- សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន ឥតគិតថ្លៃទូរទាំងក្រុងភ្នំពេញ

Specification:

Brand:Dainik

Comments (0):

Comment
Post

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services