នាឡិការអនុស្សាវរីយ៏សំរាប់គ្រប់ឆ្នាំកំណើត

Posted: 22 May 2018 |  Hits: 553

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

នាឡិការអនុស្សាវរីយ៏សំរាប់គ្រប់ឆ្នាំកំណើត
Mouse over to zoom in
Price:
USD 7 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: watch, pocket watch
ម៉េងគង់, Mengkong
Near Entrak Tevy High School, St.592, Boeng Kak Pir, Tuol Kouk, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

នាឡិការអនុស្សាវរីយ៏ពិសេសសំរាប់ឪកាសបុណ្យណូអែល ឆ្លងឆ្នាំ នឹងចូលឆ្នាំចិនខាងមុខ។
នាឡិការមានគ្រប់ឆ្នាំទាំង១២សូមប្រញាប់រូសរាន់ឡើងព្រោះចំនួនមានកំណត់។

 

ទំនាក់ទំនង: 010555637

Comments (0):

Comment
Post

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
close
Post Products & Services