អាវធំ

Posted: 09 Oct 2020 |  Hits: 41

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

អាវធំ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 63.53 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Blazer, Jacket
Le Suit
#215-217Eo, St 128(Kampuchea Krom), Mittakpheap, 7 Makara, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

លក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសបំណាច់ឆ្នាំ -50%
រុសរាន់ឡើង ស្តុកមានកំណត់
BIG BIG SALE -50%
Address: ផ្ទះ​215-217, ផ្លូវ 128​(មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម), ​​​​​ជាប់សណ្ធាគាណានជីង
A. No.215-217Eo, Street 128(Kampuchea Krom), Next to Nanjing Hotel
Tel: 089911533/093911533

Comments (0):

Comment
Post

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services