ទូរទឹកកក LG 411លីត្រ

Posted: 26 Mar 2020 |  Hits: 36

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

70.00 USD
ទូរទឹកកក LG 411លីត្រ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 549 / Unit
USD 619 USD 70 Off
Promo Ends: 12 Apr 2020
Product Code:GN-C432HXCN
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: fridge, refrigerator
LG BrandShop Cambodia
#135A, St 93 ( Preah Monivong Blvd ), Monourom, 7 Makara, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

រ៉ូម៉ូសិនសម្រាប់ការកុម្ម៉ង់អនឡាញ! ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស និងការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ (ជុំវិញទីក្រុង)
ទំនាក់ទំនង៖ 016 888 029

ទូរទឹកកក 411លីត្រ
កូដ៖ GN-C432HXCN
តម្លៃ 549$
Key Features
Inverter Linear Compressor | Hygiene Fresh+™ | Door Cooling™ | Smart ThinQ™ | Touch LED Display

Specification:

Brand:LG

Comments (0):

Comment
Post

See All InRefrigerator & Freezers Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services