កាស P47

Posted: 30 Jun 2020 |  Hits: 4

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

កាស P47
Mouse over to zoom in
Price:
USD 6 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Phone Headset, កាស
Sinat selling
#135, St 10, Chres, Phnom Penh Thmei, Sen Sok, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

- ទទួលកម្មង់ពីថ្ងៃនេះ ( ទទួលតែ 60នាក់ប៉ុណ្ណោះ)
- បើកកម្មង់មុន 7ថ្ងៃក្រោយមានស្ដុក
- ស្ដាប់បទច្រៀង 3h -> 5h
- អាចនិយាយទូរស័ព្ទបាន
- ប៊្លូធូ បាន 10ទៅ 15ម៉េត្រ
- សម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែម

Comments (0):

Comment
Post

See All InPhone Headsets Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services