យន្តហោះឯកជន និង រថយន្តទំនើបៗជួល | 私人飞机 豪华车出租 | Jets and Luxury Cars Rental.

Posted: 18 Feb 2020 |  Hits: 5983

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

យន្តហោះឯកជន និង រថយន្តទំនើបៗជួល | 私人飞机 豪华车出租 | Jets and Luxury Cars Rental.
Mouse over to zoom in
Price:
USD 9999 / 1 set
Condition: New
Trading Type: For Rent
Say Nisay
2004, Phnom Penh Thmei, Phnom Penh Thmei, Sen Sok, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

យន្តហោះឯកជន និង រថយន្តទំនើបៗជួល | 私人飞机 豪华车出租 | Jets and Luxury Cars Rental.

 

- រថយន្តទំនើបៗ និង យន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួន សម្រាប់ជួលជា លក្ខណៈឯកជន ៖

- 现代汽车 (豪华车) 和 私人飞机 , 私人出租 (贵宾车)。

- Private Rental of Modern Cars and Private Jets.

 

ទំនាក់ទំនាក់មកយើងបាន ៖

联系我们 :

Contact us :

 

(+855) 092 50 30 11 

(+855) 010 42 75 23

 

LINE ID: 010 42 75 23

WeChat ID 微信 号: saynisay168

Telegram ID: 092 50 30 11

E-mail: saynisay168@yahoo.com

 

-------------------------------------------------------

 

សេវាកម្មបន្ថែម របស់យើងខ្ញុំ៖

 

- សេវាជួលរថយន្ត

- ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ

- សេវាអចលនទ្រព្យ

- អាជីវកម្មទេសចរណ៍

- ពាណិជ្ជកម្មកសិកម្ម

- សេវាកម្មសំណង់

- ហើយមានអាជីវកម្មច្រើនទៀតនៅទីនេះ ...

 

Our Services (我们的服务):

 

 - 汽车租赁服务

 - 身体护卫服务 - 私人保护服务(私人保镖

对中国商人,投资者, 商人的法律特殊使命)

 - 物业投资

 - 房地产服务

 - 旅游业务

 - 农业业务

 - 施工服务

 - 这里有更多的企业......

 

- Cars Rental Service

- Property Investment

- Real Estate Service

- Tourism Business

- Agriculture Business

- Construction Services

- And more businesses in here...

Comments (0):

Comment
Post

See All InCar Rental Service Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services