ជ្រូកខ្វៃ នាំលាភ 078621791

Posted: 20 Jan 2020 |  Hits: 42

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ជ្រូកខ្វៃ នាំលាភ 078621791
Mouse over to zoom in
Price:
USD 14 / Kilogram
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: grilled, Pig
Nam Leap Grill
St., Ou Ruessei Muoy , 7 Makara, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

តូច (6kg-10kg) = 140$
មធ្យម (11kg-13kg) = 168$
ធំ (14kg-19kg) = 188$
ប្រញ៉ាប់ឡើងចំនួនមានកំណត់
ធានាជ្រូកខ្មែរមិនមែនជ្រូកនាំចូល
ស្រួយល្អ ស្ងួតល្អ
ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ 078 621 791 / 070 793 791

Comments (0):

Comment
Post

See All InGrilled Pig Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services