ម៉ាស៊ីនសម្អាតការ៉ូ

Posted: 18 Oct 2017 |  Hits: 105

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាស៊ីនសម្អាតការ៉ូ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 60
Condition: New
Trading Type: For Sale
KHMER PRICE Discount Market
Behind of Kontheak Bopha Hospital 250m, Phsar Deurm Kralanh, Nokor Krau, Kouk Chak, Siem Reap City, Siem Reap
Go to shop

Product Information

Description:

ជាផលិតផលរបស់ Silvercrest មកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
សក្ដិសមក្នុងការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារ

• សម្រាប់ជូតសម្អាតការូ កម្រាលផ្សេងៗ
• ប្រើទឹក និងកម្ដៅសម្រាប់សម្អាត
• ផ្ទុកទឹកបាន580ml
• ដងកាន់អាចបត់បាន
• ខ្សែរភ្លើងប្រវែង8m
• កម្លាំងថាមពល 1500W

Comments (0):

Comment
Post

See All InVaccum Cleaner Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services