លក់ដីប្រញាប់ នៅក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង នៅជិតតំបន់កាស៊ីណូ និងរោងចក្រ

Posted: 21 Oct 2018 |  Hits: 63

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

លក់ដីប្រញាប់ នៅក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង នៅជិតតំបន់កាស៊ីណូ និងរោងចក្រ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 106000 / land
Condition: New
Trading Type: For Sale
លក់ដីក្រុងបាវិត Land Sale at Bavet city 在Bavet市出售土地, Mr. Kevin
N/A, National #01, Bavit Kandal, Bavet, Bavit City, Svay Rieng (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

【ដីលក់ នៅក្រុងបាវិត 20ម៉ែត្រ​x37ម៉ែត្រ】
ទីតាំងស្ថិតនៅភូមតាបិប ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម
-ទំហំ740ម៉ែត្រការ៉េ
-តំលៃUSD 106,000
-ទីតាំងនៅជិតតំបន់រោងចក្រ និងជិតកាស៊ីណូ មានអំណោយផលខ្ពស់ក្នុងការរកស៊ីផង និងសាងសង់ផ្ទះសំរាប់ជួល ឬរស់នៅ
ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ: +855-97​ 88 ​55 ​66 ​5 (Metfone)

                                      +855-17 78 85 77 (Cellcard)

                                      +855-96 40 50 546 (Smart)

អ៊ីម៉ែល                         : khinvannak@yahoo.com

Line                             : +855978855665

Viber                            : +855978855665

Telegram                     : +855978855665

WhatsApp                    : +855978855665

Facebook page           : https://www.facebook.com/bavet11/

Website                       : http://www.khmer24.com/p-17788577

                                    : https://www.iknow.com.kh/ipost/member/my-content/?type=publish

                                    : https://adscambodia.com/listings

 

【LAND FOR SALE​​​ AT BAVET BORDER 20 metersx37 meters】
Located in Tabeb village, Bavet city, Svay Rieng province, Cambodia-Vietnam border
- Land Size: 740 Square Meters
- Price USD 106,000
- Located near factories and casinos and can build the house for business or rent
- Contact us: +855-97 88 55 66 5 (Metfone)

                     +855-17 78 85 77 (Cellcard)

                     +855-96 40 50 546 (Smart)

Email                            : khinvannak@yahoo.com

Line                             : +855978855665

Viber                            : +855978855665

Telegram                     : +855978855665

WhatsApp                    : +855978855665

Facebook page           : https://www.facebook.com/bavet11/

Website                       : http://www.khmer24.com/p-17788577

                                    : https://www.iknow.com.kh/ipost/member/my-content/?type=publish

                                    : https://adscambodia.com/listings

 

【Bavet边境出售土地 20仪表x37仪表】 地址:Svay Rieng省Bavet市 面积:740平方米 一平方米:USD 106,000 位于工厂和赌场附近,可以为商业或租赁建造房屋 有需要的可以联系:+855-97 88 55 66 5 (Metfone)

                                    +855-17 78 85 77 (Cellcard)

                                    +855-96 40 50 546 (Smart)

电子邮件                      : khinvannak@yahoo.com

Line                             : +855978855665

Viber                            : +855978855665

Telegram                     : +855978855665

WhatsApp                    : +855978855665

Facebook page           : https://www.facebook.com/bavet11/

Website                       : http://www.khmer24.com/p-17788577

                                    : https://www.iknow.com.kh/ipost/member/my-content/?type=publish

                                    : https://adscambodia.com/listings

Comments (0):

Comment
Post

See All InLand Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow Enterprise
iKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services