ម៉ូទ័រស្វាន 13លី (​ រវៃ / បុក តួរជ័រ )

Posted: 13 Jan 2021 |  Hits: 6

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ូទ័រស្វាន 13លី (​ រវៃ / បុក តួរជ័រ )
Mouse over to zoom in
Price:
USD 40 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Drill
ខេអិនវី ធូល & អេឃ្វីបមិន ស្តរ ខេមបូឌ៊ា
#8C, St 70, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

-​ សួស្ដីអតិថិជនទាំងអស់គ្នា រីករាយក្នុងឆ្នាំ2021ហេងហេង
- យើងខ្ញុំសូមណែនាំម៉ូទ័រ << DCA >>
-​ គុណភាពខ្ពស់ កម្លាំងខ្លាំង ធន់និងប្រើប្រាស់បានយូរ
- មានការធានាជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវ និងសេវាកម្មជួសជុល
- មានគ្រឿងបន្លាស់ច្រើន និងងាយស្រួលជួសជុល។

Specification:

Brand:DCA
Model:AJZ02-13

Comments (0):

Comment
Post

See All InElectronic Drill Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services