ធ្នើដាក់លើម៉ាស៊ីនបោកសំលៀកបំពាក់

Posted: 01 Apr 2021 |  Hits: 26

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ធ្នើដាក់លើម៉ាស៊ីនបោកសំលៀកបំពាក់
Mouse over to zoom in
Price:
USD 26
Product Code:CR0025
Condition: New
Trading Type: For Sale
SKH_Store
#8G, next to Beltei School, St.217, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ក្ដៅៗហុយៗ ទៀតហើយ ទំនិញថ្មីៗ ទើបមកដល់ ជាប្រភេទទំនិញលក់ដាច់ បំផុត គុណភាពល្អ សុីវីល័យ មើលទៅស្រស់ស្អាតថ្លៃថ្នូរ រីឯតម្លៃវិញ ក៏សមរម្យ។
- កម្មង់២មុខឡើងចុះ 5% ភ្លាមៗ
- កម្មង់៣មុខឡើងចុះ 10% លើទំទិញទី៣។

Comments (0):

Comment
Post

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services