អំពូល UV-C FIVE Smart Sterilization Light (Philips Lamp)

Posted: 10 Jun 2021 |  Hits: 14

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

អំពូល UV-C FIVE Smart Sterilization Light (Philips Lamp)
Mouse over to zoom in
Price:
USD 39 / Unit
Condition: Not Specified
Trading Type: For Sale
Mi Home - CamKo
#06, Angkor Blvd, Tuol Sangkae, Ruessei Keo, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

FIVE Smart Sterilization Light (Philips Lamp) គឺជាអំពូល UV-C សម្លាប់មេរោគ សាកសមសម្រាប់ដាក់ក្នុងបន្ទប់ ក្នុងផ្ទះ ការិយាល័យ កន្លែងផ្សេងៗ ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការសម្លាប់មេរោគ
- តម្លៃត្រឹមតែ $39.00
- អាចសម្លាប់មេរោគបានរហូតទៅដល់ 99.99%
- អាចគ្របដណ្តប់ បានផ្ទៃ 10-40sqm
- រយះពេលប្រើប្រាស់ 30នាទី
- អាចបញ្ជា តាម Mi Home App បាន
- បំរាម (UV-C ហាមមើលផ្ទាល់ នឹងភ្នែក ឬ ប៉ះស្បែក)
   ហាងក៏មានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនគ្រប់ 25ខេត្តក្រុងដោយសេវ៉ាគិតតាមទីទាំងផងដែរ

Comments (0):

Comment
Post

See All InOther Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services