រទះរុញម៉ាក COSCO

Posted: 25 Mar 2021 |  Hits: 14

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

រទះរុញម៉ាក COSCO
Mouse over to zoom in
Price:
USD 123 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Trolley
Home-Fix Cambodia
#224, St.245 (Mao Tse Toung Blvd), Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

កាំជណ្ដើរនិងរទះរុញម៉ាកCOSCO ផលិតផលប្រទេសអាមេរិច ចុះជូន10%ភ្លាមៗសំរាប់ការកម៉្មង់តាមអនឡាញ។ ប្រញ៉ាប់ឡើងណា៎ស្ដុកមានកំណត់មកមុនបានមុន។ សំរាប់តែការបញ្ជារទិញតាមអនឡាញតែប៉ុណ្ណោះ។

Comments (0):

Comment
Post

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services