នាទ្បិការដៃ Apple Watch series 5

Posted: 27 Jul 2020 |  Hits: 100

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

នាទ្បិការដៃ Apple Watch series 5
Mouse over to zoom in
Price:
USD 499 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Watch smart, នាឡិការដៃ
Sokly Phone Shop
#44E0, St 67, Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

នាទ្បិការដៃ Apple Watch series 5 មានធានាមួយឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន
Apple 44mm តម្លៃ $499 បង់រំលស់១ខែ $52៉
មានដូចជា
- iPhone ផលិផលសុទ្ធមានធានាមួយឆ្នាំពី Falcon (សុខលី Apple authorized reseller)
- ឯកសារបង់រំលស់ត្រូវការ សៀវភៅគ្រួសារ 2. អត្តសញ្ញាណប័ត្រ 3. លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ចំនូល
-មានសេវាកម្មជួសជុលទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ
 Tel: 093 911166/078911166

Specification:

Brand:Apple

Comments (0):

Comment
Post

See All InSmart Watch Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services