ម៉ាស៊ីនត្រជាក់តូច Microhoo Mini Air Conditioning

Posted: 07 Apr 2021 |  Hits: 46

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់តូច Microhoo Mini Air Conditioning
Mouse over to zoom in
Price:
USD 35 / Unit
Condition: Not Specified
Trading Type: For Sale
TAG: air conditioner
OneClicks
No.#237C, St Mao Tse Toung Blvd(245), Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

Microhoo Mini Air Conditioning ម៉ាស៊ីនត្រជាក់តូច ដែលអាចដាក់តាមខ្លួន ជាពិសេសដាក់ទឹកកកដែលធ្វើអោយកាន់តែត្រជាក់
តម្លៃ 35$
- ទម្ងន់1206g
- ចំណុះធុងទឹក1000ml
- Type-C Interface
- Rated Power: 6W

Specification:

Brand:Microhoo

Comments (0):

Comment
Post

See All InAir Conditioner Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services