ម៉ាស៊ីនដេរ

Posted: 19 Oct 2017 |  Hits: 41

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាស៊ីនដេរ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 120
Condition: New
Trading Type: For Sale
KHMER PRICE Discount Market
Behind of Kontheak Bopha Hospital 250m, Phsar Deurm Kralanh, Nokor Krau, Kouk Chak, Siem Reap City, Siem Reap
Go to shop

Product Information

Description:

ម៉ាស៊ីនដេរ Machine a coudre ជាផលិតផលរបស់ Silvercrest មកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ សក្ដិសមក្នុងការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារ និងអាជីវកម្ម

• ស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់
• មានម៉ូតថ្នេរចំនួន 33ម៉ូត
• ធុននៅក្នុងការប្រើប្រាស់
• មានសម្ភារៈមួយចំនួនរួចជាស្រេច
• មានកន្លេងសម្រាប់ដាក់សម្ភារៈ

Comments (0):

Comment
Post

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services