ឡៃឡុងបិទហាងគ្រប់សំលៀកបំពាក់បុរសនារី

Posted: 17 Jul 2019 |  Hits: 143

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ឡៃឡុងបិទហាងគ្រប់សំលៀកបំពាក់បុរសនារី
Mouse over to zoom in
Price:
Contact Us
Condition: New
Trading Type: For Sale
Market City Store
Sovanna Market, 2nd Floor, St 271, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ឡៃឡុងបិទហាង ចុះថ្លៃ50%-70%
ព្រោះត្រូវបិទហាងបន្ទាន់លក់ឡៃឡុងទាំងអស់ ឱកាសចុងក្រោយដែលលោកអ្នកទទួលបានទំនិញប្រេនៗក្នុងតម្លៃល្អបំផុត
- ទូរស័ព្ទ Call Us 010 31 77 45; 087 567 775; 023 214 576
អាស័យដ្ឋានៈ នៅផ្សារទំនើបសុវណ្ណាជាន់ទី២
Address: Sovanna Shopping Center, 2nd floor
Facebook: Market City Store

Comments (0):

Comment
Post

See All InOther Clothes Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services