ម៉ាស៊ីនកោពុកមាត់ Philips ( មានមុខ3​ )

Posted: 15 Jul 2020 |  Hits: 16

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាស៊ីនកោពុកមាត់  Philips ( មានមុខ3​ )
Mouse over to zoom in
Price:
USD 46 / Unit
Product Code:AT610
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: ម៉ាស៊ីនកោពុកមាត់ , shaver
NIKA Electronics
#452DE, St 310, Boeng Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ម៉ាស៊ីនផ្លុមសក់ និង កោពុកមាត់ Philips មានច្រើនទំហំសំរាប់ជ្រើសរើស ដែរមានតំលៃពិសេសធំជាងគេ និងគុណ
ភាពខ្ពស់លោកអ្នកអាចរកជាវបានទាំង៦សាខារបស់ Nika Electronics( គុណភាព តំលៃ និងទំនួលខុសត្រូវ )មិន
ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសំរាប់សាខា នីកា បុរីបេងហួតបឹងស្នោ នៅអគារ YCO Store ជាន់ទី 1 ជាសាខាកូនពៅដែរទើបនឹង
បង្កើតឡើងថ្មិៗនេះ រាល់ការជាផលិតផលណាមួយលោកអ្នកនិងទទួលបានការថែមជូនកាដូ និង Voucher ដែរមានទឹក
ប្រាក់រហូតដល់ 20$ ភ្លាមៗ កម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 1 ដល់ ថ្ងៃទី 31 ខែ កក្កដា 2020 ។
ជាពិសេសអតិថិជនជាវផលិតផលនៅហាងនីកា អេឡិចត្រូនិច ទទួលបានទាំងគុណភាព តម្លៃ និង ការទទួលខុសត្រូវ
-គ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ មានធានាត្រឹមត្រូវរយៈពេល 1 ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន
-ធានារយៈពេល 7 ថ្ងៃ ប្ដូរថ្មី ជូនភ្លាមៗ ពុំចាំបាច់ជួសជុល
- សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន ឥតគិតថ្លៃទូរទាំងក្រុងភ្នំពេញ

Specification:

Brand:Phillips

Comments (0):

Comment
Post

See All InShaver Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services