សេវាកម្មជួសជុល និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដល់ផ្ទះ

Posted: 08 Oct 2019 |  Hits: 76

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

2.00 USD
សេវាកម្មជួសជុល និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដល់ផ្ទះ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 10 / 1 set
USD 12 USD 2 Off
Promo Ends: 31 Oct 2019
Condition: New
Trading Type: For Sale
សេង រង្សី / Rean Sey Seng
Tryheng, Kouk Khleang, Phnom Penh Thmei, Sen Sok, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

សេវាកម្មជួសជុល និងលាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដល់កន្លែង!

+ យើងខ្ញុំមានសេវាកម្មដូចខាងក្រោ៖∆
✓ ជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់
✓លាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់
✓ ប្ដូរទីតាំងម៉ាសីនត្រជាក់
✓ បញ្ចូលហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់
✓ផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់គ្រប់ប្រភេទ
✓ រត់បណ្ដាញម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន មន្ទីរពេទ្យ សណ្ឋាគារ និង ស្ថាប័នផ្សេងៗជាច្រើនទៀត
✓ ប្រឹក្សាយោបល់ទៅការលើការទិញម៉ាស៊ីន និងរត់បណ្ដាញ។

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានការធាខុសត្រូវខ្ពស់សម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ ហើយមានក្រុមការងារដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំនិងទុកចិត្ដបាន។

Comments (0):

Comment
Post

See All InAir Conditioner Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow Enterprise
iKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services