មួកកាតិប

Posted: 30 Jun 2020 |  Hits: 21

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

មួកកាតិប
Mouse over to zoom in
Price:
USD 45 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: 9LC45-9C53
Guitar Fashion Shop
#266, St 128 , Mittakpheap, 7 Makara, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ហ្គីតា សូមស្វាគមន៍

អាស័យដ្ឋានផ្លូវលេខ128 (ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម ) មានពីរសាខា

ហ្គីតា I ផ្ទះលេខ266-268 Eo និង ហ្គីតា I I ផ្ទះលេខ256-258

ខាងកើតស្តុបណានជីង150 m ( ខាងស្តាំដៃ )

មានសេវាដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃទូទាំង២៥ខេត្តក្រុង

ទំនាក់ទំនងដៃគូចែកចាយតាមបណ្តាខេត្ត (012 733 567)

012/016 733 567 , 0888 733 567, 098/092 995 500.

Comments (0):

Comment
Post

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services