សេវាកម្ម អាយធី ចល័ត IT-Support Services

Posted: 25 Jul 2017 |  Hits: 435

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

សេវាកម្ម អាយធី ចល័ត IT-Support Services
Mouse over to zoom in
Price:
Contact Us
Condition: Not Specified
Trading Type: For Sale
TAG: computer
Toucan Asia, Khoem Kagha
Parkway Square, St 163, Phnom Penh, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

តើលោកអ្នកកំពុងជួបបញ្ហាកុំព្យូទ័រដំណើការរអាក់រអួល ប្រព័ន្ឋ network មិនដំណើរ ការ និងប្រព័ន្ឋ IT មានបញ្ហាឬ? ក្រុមការងាររបស់យើង អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជូនលោកអ្នកបាន។ 
Web : www.toucanasia.com
Tell : +855 23 900 706 | 017 481 677

Specification:

Computer Repair Fast Service:Maintenance
Software:Troubleshooting

Comments (0):

Comment
Post

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services