ឧបករណ៍ Xiaomi Wanbo Projector T2 Free

Posted: 23 Dec 2020 |  Hits: 6

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

 ឧបករណ៍ Xiaomi Wanbo Projector T2 Free
Mouse over to zoom in
Price:
USD 110 / Unit
Product Code:706
Condition: New
Trading Type: For Sale
Netro ណេត្រូ
#4B, St 1986, Phnom Penh Thmei, Sen Sok, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

លេខកូដទំនិញ : 706
Model : Xiaomi Wanbo Projector T2 Free
( ធានារយះពេល 3ខែ )
- ឧបករណ៍បញ្ចាំងរូបភាព ( Projector )
- កំរិតរូបភាព : 1080P
- ទំហំរូបភាពបញ្ចាំង : 40 - 120 inch
- Light source : LED
- Color : White
- ម៉ោងអំពូល : 20000 ម៉ោង
- USB 2.0
- HDMI input
- AV input
- Speaker 3w x 2

Specification:

Brand:Xiaomi

Comments (0):

Comment
Post

See All InProjector Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services