ជ្រូកខ្វៃ ឡុងបុផា 011210590

Posted: 20 Jan 2020 |  Hits: 33

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ជ្រូកខ្វៃ ឡុងបុផា 011210590
Mouse over to zoom in
Price:
USD 14 / Kilogram
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: grilled, Pig
Long Bopha
National Road 2, Tuol Roka, Chak Angrae Kroam, Mean Chey, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

10​Kgឡើង = 750000រៀល
​12​kgឡើង ​ = 800000រៀល
15-17​kgឡើង = 850000 រៀល​
ទាខ្វៃ 1​kg = 40 000 រៀល រឺ មួយ 17$
សូមទំនាក់ទំនង​ មកផ្ទាល់​ រឺ​message
011 210590 016370560

Comments (0):

Comment
Post

See All InGrilled Pig Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services