ម៉ាស៊ីនបូមសម្អាតធូលី Robotic Vacuum Cleaner

Posted: 13 Oct 2017 |  Hits: 80

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាស៊ីនបូមសម្អាតធូលី Robotic Vacuum Cleaner
Mouse over to zoom in
Price:
USD 220 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
KHMER PRICE Discount Market
Behind of Kontheak Bopha Hospital 250m, Phsar Deurm Kralanh, Nokor Krau, Kouk Chak, Siem Reap City, Siem Reap
Go to shop

Product Information

Description:

ជាផលិតផលរបស់ VILEDA មកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
សក្ដិសមក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងគេហដ្ខាន

• ជាប្រភេទឧបករណ៍ចល័ត
• ការបូមធូលីមានសភាពញែកដាច់ពីគ្នា
• អាចសម្អាតក្រោមតុ ក្រោមសាឡុង គ្រែ
• មានប្រព័ន្ធការពារការធ្លាក់ពេលជិតដល់ចំណត
• កំណត់ការសម្អាតបាន3 ប្រភេទ
• អាចកំណត់ការសម្អាតតាមទំហំបន្ទប់

Comments (0):

Comment
Post

See All InVaccum Cleaner Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services