តុសម្រាប់ដាក់កុំព្យូទ័រ Size(120*60*110cm)

Posted: 18 Mar 2021 |  Hits: 9

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

តុសម្រាប់ដាក់កុំព្យូទ័រ  Size(120*60*110cm)
Mouse over to zoom in
Price:
USD 139 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: table
LV furniture
#E0, St 42, Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

រួសរាន់ឡេីងបងប្អូនប្រម៉ូសិនសម្ភារ:ការិយាល័យមានការបញ្ចះតម្លៃពី​ 20%រហូតដល់70%
លេខវាលុយ : 016435959
ABA : 000 249 460 ( Hok Vannak )
Tel : 016435959 / 061658058/0979999599

Comments (0):

Comment
Post

See All InBar Table Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services