រថយន្តសម្រាប់ជួល ដឹកសម្ភារៈគ្រឿងសំណង់ គម្រោងធំៗ

Posted: 18 Feb 2020 |  Hits: 3272

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

រថយន្តសម្រាប់ជួល ដឹកសម្ភារៈគ្រឿងសំណង់ គម្រោងធំៗ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 4444 / Kilometer
Condition: New
Trading Type: For Rent
Say Nisay
2004, Phnom Penh Thmei, Phnom Penh Thmei, Sen Sok, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

យើងខ្ញុំ ទទួលជួល រថយន្តដឹកទំនិញ គ្រប់ប្រភេទ ជាច្រើនគ្រឿង ។  Call me by : 092 50 30 11 // 010 42 75 23 // 088 38 15 071

មានរថយន្តដឹក និង គ្រឿងចក្រ គ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់ ការជួល ជាកុងត្រាឆ្នាំៗ ។

 

Comments (0):

Comment
Post

See All InCar Rental Service Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services