ឧបករណ៏ជប់ខ្យល់ដោយមិនប្រើអាល់កុលឬភ្លើង 12កែវ

Posted: 09 Mar 2018 |  Hits: 548

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

1.00 USD
ឧបករណ៏ជប់ខ្យល់ដោយមិនប្រើអាល់កុលឬភ្លើង 12កែវ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 15 / Unit
USD 16 USD 1 Off
Promo Ends: 31 Mar 2018
Condition: New
Trading Type: For Sale
iKnow Mall
(Online Shop), Phnom Penh Thmei, Phnom Penh Thmei, Sen Sok, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ឧបករណ៏ជប់ខ្យល់ដោយមិនប្រើអាល់កុលឬភ្លើង 12កែវ
ទំនាក់ទំនង
015 322 322 (Smart)
085 785 567 (Cellcard)

Comments (0):

Comment
Post

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow Enterprise
iKnow adsiKnow EnterpriseiKnow ads
close
Post Products & Services