កៅអីការិយាល័យ

Posted: 04 Jul 2020 |  Hits: 146

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

កៅអីការិយាល័យ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 55 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Ofice Chair, កៅអីការិយាល័យ
Elegant Brand KH
in front of Baktuk high schoo, St 03, Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

- ជើងកៅអីរឹងមាំ​ទ្របានទម្ងន់ធ្ងន់​
- ធានាជូន​១ឆ្នាំ​សំរាប់ការប្រើប្រាស់​
- សំរាប់អតិថិជនចាស់នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី​​ 5$ ទៅ​​10$​ គ្រប់មុខទំនិញ​​​សំរាប់ការទិញអស់​​50$
- សំរាប់អតិថិជនថ្មី​ ទិញអស់ចាប់ពី​ 100$ រឺ​​​​​ មុខឡើងទៅ​និងទទួលបានការបញ្ចុះ​ 5%

 

Comments (0):

Comment
Post

See All InOffice Chair Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services