ខ្សែឌុយ Puluz Mic​ 1.5m

Posted: 12 Jan 2021 |  Hits: 16

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

2.40 USD
ខ្សែឌុយ Puluz Mic​ 1.5m
Mouse over to zoom in
Price:
USD 9.6 / Unit
USD 12 USD 2.4 Off
Promo Ends: 10 Feb 2021
Condition: New
Trading Type: For Sale
Mycam Camera Store
#49AB, St.205, Tuol Svay Prey Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

បញ្ចុះតម្លៃទៀតហើយ
សម្រាប់ឆ្នាំថ្មី ២០២១ រហូតដល់ 20%
Light Box, Soft Box Set, Camera Bag, Ring Light
គ្រប់ទំហំ គ្រប់តម្រូវការ
មានសេវាកម្ម បង់រំលស់
ផ្ទះលេខ49, ផ្លូវ205 កែង 356, ទួលស្វាយព្រៃ២
Tel: 070 205 049 | 061 205 049
សេវាដឹកជញ្ជូនដោយសុវត្ថិភាពគ្រប់ខេត្តក្រុង

Comments (0):

Comment
Post

See All InOther Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services