កង់ Sunpeed Rule (Size L)

Posted: 20 Oct 2020 |  Hits: 33

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

កង់ Sunpeed Rule (Size L)
Mouse over to zoom in
Price:
USD 380 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Bicycle, Bike
Big K Sport Shop
Behind Cheasim Samaky High School, Street corner 664, Boeng Salang, Tuol Kouk, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ហាង Big K Sport Shop នឹងមានការបញ្ចុះ​តំលៃពិសេស​!
​ -Sunpeed Rule រង្វង់ 29 មាន Size M & L
390$ -> ចុះ​ 380$​

-​Jiach X7 រង្វង់​27.5 Size M( គ្រឿង ​Simino Tourney) 320$-> ចុះ310$

-Jiach X6 រង្វង់27.5​ Size S&M( គ្រឿង​Simino) 250$-> ចុះ​ 240$
ប្រញាប់ឡេីង​ ចំនួនមានកំណត់​ មានថែមជូន​ ជាមួយការដឹកជញ្ជូនជូនមិនគិតថ្លៃ​ មួក​ ម៉ាស់​ ដបទឹក​ ទម្រដបទឹក​...

Specification:

Brand:Sunspeed Rule

Comments (0):

Comment
Post

See All InBicycle Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services