កាបូបបុរស

Posted: 14 Aug 2020 |  Hits: 27

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

កាបូបបុរស
Mouse over to zoom in
Price:
USD 15 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: bag
Khmer Emall
#369B, St.87BT, Boeng Tompun, Mean Chey, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

Promotion កប់សារីម៉ង ទិញថែមៗ ច្រើនអស់ទាស់ម៉ងណា ទិញមុនបានមុន ការថែមមានកំណត់ណា
សំរាប់ការកម៉្មងទិញសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈ
ទូរស័ព្ទ: (Cellcard) 011 688 298 (Smart) : 096 995 129 4 (Metfone) 066 231 080
អាស្រ័យដ្ធាន : #369B St.87BT, Sk.Boeng Tum Pun , kh.Mean Chey

Comments (0):

Comment
Post

See All InBag Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services