កង្ហារត្រជាក់ Hatari

Posted: 09 Jun 2021 |  Hits: 550

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

កង្ហារត្រជាក់ Hatari
Mouse over to zoom in
Price:
USD 185 / Unit
Condition: Not Specified
Trading Type: For Sale
TAG: fan
LIVE Store​​​
#282, St. Sorla(371),Sorla, Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

សូមអញ្ជើញមកសាកល្បងគុណភាពទាំងពីរសាខា:
- សាខាទី២ : #376A-B, Street 1928 (Mongrithy Near AEON 2),
 ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានលក់និងតម្លើងដូចជា: (កាមេរ៉ាគ្រប់ប្រភេទ 360ដឺក្រេ Full HD 2Mega, 3Mega,4Mega, 5Mega,6Mega& 8Megapixels... និងកាមេរ៉ាប្រភេទ IP រហូតដល់12Megapixels). និងសំភារះទាក់ទង់និង Security ផ្សេងៗទៀតជាច្រើន ( GPS, FingerScan attendant , Access Control fingerprint, Alarm Security, Video Door Phone, Telephone Line, ….. ). និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចគ្រប់ប្រភេទ ( TV ,ទូរទឹកកក, ម៉ាសុីនត្រជាក់, កង្ហាល....។ល។

Specification:

Brand:Hatari

Comments (0):

Comment
Post

See All InFan Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services